Aktivera eller inaktivera Webex Cloud-Connected UC-tjänster i Control Hub

Aktivera Webex molnanslutna UC-tjänster , t.ex. analyser, certifikathantering, verksamhetsstatistik, gränslös CTI och Deployment Insights för att samla in information om din lokala distribution och också visa analysdata.Du kan aktivera eller inaktivera dessa tjänster beroende på ditt krav.

1

Från kundvyn i Control Hub gårdu till Tjänster > Connected UC.På kortet UC Management klickar du på Inventering

Listan över klustergrupper med beskrivning, status, kluster och noder visas.

2

Klicka Information bredvid den klustergrupp som noden tillhör.

Sidan Förteckning med listan över kluster som tillhör den valda klustergruppen visas.
3

Klicka Information bredvid klustret som noden tillhör.

Nodens namn med version, produkt och status visas.
4

Klicka på ellipsen ... ikonen bredvid Händelsehistorik och välj Servicehantering.

Sidan Tjänsthantering visas med en lista över tjänster som analyser, certifikathantering, verksamhetsstatistik, gränslös CTI och Deployment Insights.
5

Använd växlingsknappen för att aktivera den tjänst du behöver och följ sedan anvisningarna på skärmen för att aktivera den.