Настройте люлката за зареждане

Зарядното устройство се използва за зареждане на слушалката. То има вграден USB кабел, който се включва в захранващия адаптер. Захранващият адаптер е предназначен за електрическите контакти и напрежението в държавата ви.

1

Поставете зарядното устройство върху равна повърхност.

2

Включете USB конектора на захранващия кабел към захранващия адаптер.

3

Включете захранващия адаптер в електрическия контакт.

Заредете батерията на слушалката

За зареждане на батерията на слушалката се използва зарядното устройство за слушалката.


Батерията се предлага частично заредена, но трябва да я заредите за минимум 10 часапреди да я използвате за първи път. Ако не я заредите на пълно, е възможно да намалите експлоатационния живот на батерията.

Ако смените батерията на слушалката, трябва изцяло да я разредите и след това да я заредите докрай, за да бъде точен индикаторът за батерията.


Зареждайте батерията с доставяното зарядно устройство за слушалката. Ако използвате друг метод, може да нанесете вреди на батерията, слушалката или околната среда.

Зареждайте батерията само при външна температура между 0°C (32°F) и 40°C (104°F).


Не зареждайте батерията в опасни среди или там, където има опасност от експлозия.

Когато поставяте слушалката в зарядното устройство, то се включва (ако не е включено) и показва съобщение, че слушалката се зарежда. Екранът на слушалката се затъмнява в конфигурираното време.

Ако светлинният индикатор на слушалката започне да примигва, слушалката актуализира своя фърмуер.

Преди да започнете

Настройте люлката , както е описано в Настройка на зарядната люлка.

Проверете дали зарядното устройство за слушалката е включено в контакта.

Поставете слушалката в зарядното устройство, така че контактите в нея и контактите на зарядното устройство да съвпадат.

Слушалката издава звуков сигнал, екранът се включва и показва съобщение, че слушалката се зарежда. Ако това не се случи, махнете слушалката от зарядното устройство и опитайте пак.