Montera laddningshållaren

Använd laddningsstationen för att ladda telefonen. Laddningsstationen har en inbyggd USB-kabel som ansluts till strömadaptern. Strömadaptern är utformad enligt den konfiguration och uteffekt som används i ditt land.

1

Ställ laddningsstationen på en plan yta.

2

Koppla in strömsladdens USB-kontakt i strömadaptern.

3

Koppla in strömadaptern i eluttaget.

Ladda telefonens batteri

Använd laddaren för att ladda telefonens batteri.


Batteriet levereras delvis laddat, men du bör ladda det i minst 10 timmar innan du använder det för första gången. Om du inte laddar det fullt kan du förkorta batteriets livslängd.

Om du tar ur och ersätter batteriet i telefonen måste du ladda ur batteriet fullständigt och sedan ladda det fullständigt på nytt för att batteriindikatorn ska ange korrekt laddning.


Ladda batteriet med den medföljande laddaren. Om du använder någon annan metod kan du skada batteriet, telefonen eller din omgivning.

Ladda endast batteriet i en miljö där temperaturen är mellan 0 °C och 40 °C.


Ladda inte batteriet i farliga miljöer eller om det finns risk för explosion.

När du placerar telefonen i laddaren, slås den på (om den inte redan är på) och visar ett meddelande om att telefonen laddas. Telefonens skärm dämpas och stängs av efter den angivna tiden.

Om LED-lampan på telefonluren börjar blinka, uppdateras handenhetens fasta programvara.

Innan du börjar

Ställ in vaggan enligt beskrivningen i Konfigurera laddningsdockan.

Se till att laddaren är ansluten till eluttaget.

Placera telefonen i laddaren så att telefonens kontakter möter kontakterna i laddaren.

Telefonen piper, skärmen aktiveras och visar ett meddelande om att telefonen laddas. Om detta inte sker, ska du ta bort telefonen från laddaren och försöka igen.