Konfigurer ladestasjonen

Du bruker ladestasjonen til å lade telefonrøret. Ladestasjonen har en innebygd USB-kabel som kobles til strømadapteren. Strømadapteren er utformet for ditt lands konfigurering av stikkontakter og strømklassifisering.

1

Plasser ladestasjonen på et jevnt underlag.

2

Koble USB-kontakten for strømledningen til strømadapteren.

3

Koble strømadapteren til stikkontakten.

Lad opp telefonrørbatteriet

Du bruker telefonrørladeren til å lade telefonrørbatteriet. Batteriet leveres delvis oppladet, men du bør lade det i minst 10 timer før du bruker det for første gang. Hvis du ikke lader den helt opp, kan det redusere batteriets levetid.

Hvis du fjerner og skifter ut telefonrørets batteri, må du lade batteriet helt ut og deretter lade det helt opp, slik at batteriindikatoren er riktig.


Lad batteriet med telefonrørladeren som følger med. Hvis du bruker en annen metode, kan du skade batteriet, telefonrører eller omgivelsene.

Batteriet skal kun lades i omgivelser der temperaturen er mellom 0 °C og 40 °C.


Ikke lad batteriet i farlige omgivelser eller der det er eksplosjonsfare.

Når du plasserer telefonrøret i laderen, vil det slå seg på (hvis det ikke allerede er på) og viser en melding om at telefonrøret lades. Skjermen til telefonrøret tones ned og slås av på det konfigurerte tidspunktet.

Hvis LED-lampen på telefonrøret begynner å blinke, oppdaterer telefonrøret fastvaren.

Før du starter

Konfigurer ladestasjonen.

Kontroller at laderen for telefonrøret er koblet til stikkontakten.

Plasser telefonrøret i laderen på en slik måte at kontaktene i telefonrøret og kontaktene i laderen stemmer overens.

Skjermen på telefonrøret skal slås på og vise en melding om at telefonrøret lades. Hvis dette ikke skjer, tar du telefonrøret ut av laderen og prøver på nytt.