Oppsett av ladeholder

Du kan bruke ladeholderen til å lade telefonen. Holderen har en innebygd USB-kabel som kobles til strømadapteren. Strømadapteren er laget for stikkontakttypen og effekten som anvendes i landet ditt.

1

Plasser holderen på et jevnt underlag.

2

Koble USB-kontakten på strømledningen til strømadapteren.

3

Koble strømadapteren til det elektriske uttaket.

Lade batteriet i håndsettet

Du bruker telefonladeren til å Lade telefonbatteriet.


Batteriet leveres delvis oppladet, men du bør lade det i minst 10 timer før du bruker det for første gang. Hvis du ikke ladet det fullt ut, kan du redusere batteriets levetid.

Hvis du tar ut telefonbatteriet og setter det tilbake igjen, må du lade batteriet helt ut og deretter lade det helt opp, slik at batteriindikatoren holder seg nøyaktig.


Lad batteriet med den medfølgende telefonladeren. Hvis du bruker en annen metode, kan du skade batteriet, telefonen eller området rundt.

Batteriet skal bare lades ved temperaturer mellom 0 °C (32 °F) og 40 °C (104 °F).


Må ikke lades i farlige omgivelser eller der det er fare for eksplosjon.

Når du plasserer telefonen i laderen, slår den seg på (hvis den er av) og viser en melding om at telefonen lader. Skjermbildet på telefonen blir mørkere og slår seg av på det innstilte tidspunktet.

Hvis LED-lampen på telefonen begynner å blinke, oppdateres fastvaren på telefonen.

Før du begynner

Konfigurer holderen som beskrevet i Konfigurere ladeholderen.

Kontroller at telefonladeren er koblet til det elektriske uttaket.

Plasser telefonen i laderen slik at kontaktene på telefonen og kontaktene på laderen stemmer overens.

Håndsettet piper og skjermbildet på telefonen skal slå seg på og vise en melding om at håndsettet lader. Hvis det ikke skjer, tar du telefonen ut av laderen og prøver på nytt.