Namestitev nosilca za polnjenje

Za polnjenje slušalke uporabite polnilno postajo. V odložišču je vgrajen USB kabel, ki je priključen v napajalnik. Napajalnik je oblikovan za konfiguracijo in nazivno moč električne vtičnice v vaši državi.

1

Polnilno postajo postavite na ravno površino.

2

Priključek USB napajalnega kabla priključite v napajalnik.

3

Napajalnik nato priključite v električno vtičnico.

Polnjenje baterije slušalke

Za polnjenje baterije slušalke uporabite polnilnik slušalke.


Baterija je dostavljena delno napolnjena, vendar jo morate pred prvo uporabo polniti vsaj 10 ur. Če je ne napolnite v celoti, se lahko zmanjša njena življenjska doba.

Če odstranite in zamenjate baterijo v slušalki, morate baterijo popolnoma izprazniti in jo nato popolnoma napolniti, da bo pokazatelj baterije prikazoval pravilno stanje.


Za polnjenje baterije slušalke uporabite priloženi polnilnik. Če uporabljate drugo metodo, lahko poškodujete baterijo, slušalko ali okolico.

Polnite baterijo samo v okolju, kjer je temperatura je med 0 °C (32 °F) in 40 °C (104 °F).


Baterije ne polnite v nevarnih okoljih ali v okoljih, kjer je nevarnost eksplozije.

Ko slušalko postavite v polnilnik, se vklopi (če ni vklopljena) in prikaže se sporočilo, da se slušalka polni. Zaslon slušalke se zatemni in izklopi po nastavljenem času.

Če začne lučka LED na slušalki utripati, slušalka posodablja svojo vdelano programsko opremo.

Preden začnete

Nastavite odklopno postajo , kot je opisano v razdelku Nastavitev polnilne postaje.

Prepričajte se, da je polnilnik slušalke priključen v električno vtičnico.

Postavite slušalko v polnilnik tako, da se stiki na slušalki ujemajo s stiki na polnilniku.

Slušalka zapiska, zaslon se vklopi in prikaže se sporočilo, da se slušalka polni. Če se to ne zgodi, odstranite slušalko iz polnilnika in poskusite znova.