Nastavenie nabíjacej kolísky

Slúchadlo nabíjate pomocou nabíjacej kolísky. Kolíska má vstavaný kábel USB, ktorý sa zasúva do napájacieho adaptéra. Napájací adaptér je určený pre konfiguráciu elektrickej zásuvky a výkon vo vašej krajine.

1

Umiestnite držiak na rovnom povrchu.

2

Konektor USB napájacieho kábla zapojte do napájacieho adaptéra.

3

Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.

Nabitie batérie telefónu

Nabíjačkou slúchadla nabíjate jeho batériu.


Batéria je čiastočne nabitá, ale mali by ste ju nabíjať minimálne 10 hodín predtým, ako ju použijete prvýkrát. Ak ju nenabíjate úplne, môžete znížiť životnosť batérie.

Ak odstránite a vymeníte batériu zo slúchadla, musíte úplne ju vybiť a potom úplne nabiť tak, že indikátor stavu batérie bude ukazovať presne.


Nabite batériu s nabíjačkou slúchadla. Ak používate inú metódu, môžete poškodiť batériu, slúchadlo alebo svoje okolie.

Batérie nabíjajte iba v prostrediach, kde je teplota medzi 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F).


Nenabíjajte batériu v nebezpečnom prostredí alebo v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Keď umiestnite slúchadlo do nabíjačky, zapne sa (ak už nie je zapnuté) a zobrazuje správu, že telefón sa nabíja. Obrazovka slúchadla stmavne a vypne sa v nastavený čas.

Ak začne blikať kontrolka na telefóne, znamená to, že telefón aktualizuje firmvér.

Skôr než začnete

Nastavte kolísku podľa pokynov v časti Nastavenie nabíjacej kolísky.

Uistite sa, že nabíjačka slúchadla je zapojená do elektrickej zásuvky.

Umiestnite slúchadlo na nabíjačku tak, aby sa kontakty v slúchadle a kontakty v nabíjačke zhodovali.

Telefón pípa, obrazovka sa zapína a zobrazí sa správa, že telefón sa nabíja. Ak sa tak nestane, odoberte slúchadlo z nabíjačky a skúste znova.