Instalowanie podpórki ładującej

Do ładowania słuchawki służy podstawka ładująca. Podstawka ma wbudowany kabel USB, który należy podłączyć do zasilacza. Zasilacz jest dostosowany do konfiguracji gniazdka elektrycznego i zasilania w danym kraju.

1

Umieść podstawkę na poziomej powierzchni.

2

Podłącz złącze USB przewodu zasilającego do zasilacza.

3

Podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego.

Ładowanie baterii słuchawki

Do ładowania baterii słuchawki służy ładowarka słuchawki.


Bateria jest dostarczana częściowo naładowana, ale należy ją ładować przez co najmniej 10 godzin przed użyciem po raz pierwszy. Jeżeli słuchawka nie zostanie całkowicie naładowana, może to wpłynąć na skrócenie żywotności baterii.

W przypadku wyjęcia baterii ze słuchawki i jej wymiany baterię należy w pełni rozładować, a następnie całkowicie naładować, aby wskaźnik baterii działał dokładnie.


Do ładowania baterii służy dostarczona ładowarka słuchawki. Ładowanie w inny sposób może spowodować uszkodzenie baterii bądź słuchawki lub szkody w otaczającym obszarze.

Baterię należy ładować wyłącznie w temperaturze od 0°C do 40°C.


Nie należy ładować baterii w niebezpiecznym otoczeniu ani w sytuacji zagrożenia wybuchem.

Umieszczenie słuchawki w ładowarce powoduje jej włączenie (jeśli nie jest jeszcze włączona) i wyświetlenie komunikatu informującego, że trwa ładowanie słuchawki. Ekran słuchawki zostaje przyciemniony i wyłączony po upływie skonfigurowanego czasu.

Miganie diody LED słuchawki oznacza, że trwa aktualizacja firmware słuchawki.

Zanim rozpoczniesz

Skonfiguruj stację dokującą zgodnie z opisem w części Konfigurowanie stacji ładującej.

Upewnij się, że ładowarka słuchawki jest podłączona do gniazdka elektrycznego.

Umieść słuchawkę w ładowarce, aby styki w słuchawce i ładowarce stykały się ze sobą.

Słuchawka wydaje sygnał dźwiękowy, ekran się włącza w celu wyświetlenia komunikatu informującego o trwającym ładowaniu. Jeśli tak się nie stanie, zdejmij słuchawkę z ładowarki i spróbuj ponownie.