Nastavení nabíjecí kolébky

K nabíjení sluchátka použijete nabíjecí kolébku. Kolébka má vestavěný KABEL USB, který se připojuje k napájecímu adaptéru. Napájecí adaptér je určen pro konfiguraci elektrické zásuvky a výkon vaší země.

1

Umístěte kolébku na rovný povrch.

2

Zapojte KONEKTOR USB napájecího kabelu do napájecího adaptéru.

3

Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

Nabíjejte baterii sluchátek

K nabíjení baterie sluchátka používáte nabíječku sluchátek. Baterie je částečně nabitá, ale před prvním použitím byste ji měli nabíjet minimálně 10 hodin. Pokud jej plně nenabijete, může dojít ke snížení životnosti baterie.

Pokud vyjmete a vyměníte baterii ze sluchátka, musíte baterii plně vybit a poté plně nabít, aby byl indikátor baterie přesný.


Nabíjejte baterii pomocí dodávané nabíječky sluchátek. Pokud používáte jinou metodu, můžete poškodit baterii, sluchátko nebo okolí.

Baterii nabíjejte pouze v prostředích, kde je teplota mezi 32 °F (0 °C) a 104 °F (40 °C).


Nenabíjejte baterii v nebezpečných prostředích nebo v případě nebezpečí výbuchu.

Když umístíte sluchátko do nabíječky, zapne se (pokud ještě není zapnuto) a zobrazí se zpráva, že se sluchátko nabíjí. Obrazovka sluchátka se v nakonfigurovaném čase ztlumí a vypne.

Pokud led dioda na sluchátku začne blikat, sluchátko aktualizuje svůj firmware.

Než začnete

Nastavte kolébku.

Ujistěte se, že je nabíječka sluchátek zapojena do elektrické zásuvky.

Umístěte sluchátko do nabíječky tak, aby kontakty v sluchátku a kontakty v nabíječce odpovídaly.

Obrazovka sluchátka by se měla zapnout a zobrazit zprávu, že se sluchátko nabíjí. Pokud k tomu nedojde, vyjměte sluchátko z nabíječky a zkuste to znovu.