Konfigurer opladningsholderen

Du kan bruge opladningsholderen til at oplade håndsættet. Holderen har et indbygget USB-kabel, der sættes i netadapteren. Netadapteren er designet til dit lands konfiguration af stikkontakt og udgangseffekt.

1

Placer holderen på en plan overflade.

2

Sæt USB-stikket på netledningen til netadapteren.

3

Slut nedadapteren til stikkontakten.

Skift håndsættets batteri

Du kan bruge håndsætsopladeren til at oplade håndsættets batteri. Batteriet leveres delvist opladet, men du skal oplade det i mindst 10 timer, før du bruger det første gang. Hvis du ikke fuldt oplader det, kan du reducere batteriets levetid.

Hvis du fjerner og udskifter håndsættets batteri, skal du aflade det helt og derefter lade det helt op, så batteriindikatoren er nøjagtig.


Oplad batteriet med den medfølgende håndsætsoplader. Hvis du bruger en anden måde, kan du beskadige batteriet, håndsættet eller dine omgivelser.

Oplad kun batteriet i miljøer, hvor temperaturen er mellem 0 °C og 40 °C.


Undlad at oplade batteriet i farlige miljøer, eller hvor der er risiko for eksplosion.

Når du placerer håndsættet i opladeren, tændes den (hvis det ikke allerede er tændt) og viser en meddelelse om, at håndsættet oplades. Håndsætsskærmen nedtones og slukkes på det konfigurerede tidspunkt.

Hvis LED'en på håndsættet begynder at blinke, opdaterer håndsættet dets firmware.

Inden du begynder

Konfigurer holderen.

Sørg for, at din håndsætsoplader er sat i stikkontakten.

Placer håndsættet i opladeren, så kontakterne i håndsættet og kontakterne i opladeren stemmer overens.

Håndsætsskærmen skal tændes og vise en meddelelse om, at håndsættet oplades. Hvis dette ikke sker, skal du fjerne håndsættet fra opladeren og prøve igen.