Вие или вашият съработник можете да се присъедините към обаждане на споделената линия. Администраторът ви трябва да разреши функцията на телефона.

Ако потребител, с когото споделяте даден ред, има включена поверителност, не можете да видите настройките на реда му и не можете да добавите себе си към обаждането им.

1

Натиснете бутона за линия за споделената линия.

2

Въведете *33 на телефона си.


 

Ако настроите по този начин, ще чуете тон, който ви информира, че системата разпознава кода за достъп.

3

Въведете телефонния номер на лицето, чието обаждане искате да шлепнете.


 

Когато сте свързани, вие сте отделно от текущото обаждане.