אתה או עמיתך לעבודה יכולים להצטרף לשיחה בקו המשותף. מנהל המערכת שלך צריך להפעיל את התכונה בטלפון שלך.

אם משתמש שאיתו אתה משתף שורה מופעלת פרטיות, אין באפשרותך לראות את הגדרות הקו שלו ואינך יכול להוסיף את עצמך לשיחה שלו.

1

לחץ על לחצן השורה עבור השורה המשותפת.

2

הזן *33 בטלפון שלך.


 

אם תגדירו זאת כך, תשמעו צליל המודיע לכם שהמערכת מזהה את קוד הגישה.

3

הזן את מספר הטלפון של האדם שאליו ברצונך להתפרץ לשיחה.


 

כשאתה מחובר, אתה נפרד מהשיחה הנוכחית.