Het is mogelijk voor u of uw collega om deel te nemen aan een gesprek op de gedeelde lijn. Uw systeembeheerder moet de functie op uw telefoon inschakelen.

Als een gebruiker met wie u een lijn wilt delen, privacy heeft ingeschakeld, kunt u de lijninstellingen niet zien en kunt u zichzelf niet toevoegen aan hun gesprek.

1

Druk op de lijntoets voor de gedeelde lijn.

2

Druk op Inbreken, Stil inbreken of StInbr.