Vi ili vaš saradnik možete da se pridružite pozivu na deljenoj liniji. Administrator mora da omogući funkciju na telefonu.

Ako je korisniku sa kojim delite liniju uključena privatnost, ne možete da vidite njihove postavke linije i ne možete da dodate sebe na njihov poziv.

1

Pritisnite dugme reda za deljeni red.

2

Pritisnite Barge, BargeSilentili BargeSlnt.