Vi ili vaš saradnik možete da se pridružite pozivu na deljenoj liniji. Administrator mora da omogući funkciju na telefonu.

Ako je korisniku sa kojim delite liniju uključena privatnost, ne možete da vidite njihove postavke linije i ne možete da dodate sebe na njihov poziv.

1

Pritisnite dugme reda za deljeni red.

2

Unesite *33 na telefonu.


 

Ako je podešeno na ovaj način, čućete ton koji vas obaveštava da sistem prepoznaje pristupni kôd.

3

Unesite broj telefona osobe na čiji poziv želite da uletite.


 

Kada ste povezani, vi ste deo trenutnog poziva.