Ty lub Twój współpracownik możecie dołączyć do połączenia na linii udostępnionej. Administrator musi włączyć tę funkcję w telefonie.

Jeśli użytkownik, któremu udostępniasz linię, ma włączoną prywatność, nie widzisz jego ustawień linii i nie możesz dodać siebie do jego połączenia.

1

Naciśnij przycisk linii dla udostępnionej linii.

2

NaciśnijBarka, BargeSilentlub BargeSlnt.