Du eller din kollega kan delta i ett samtal på den delade linjen. Din administratör måste aktivera funktionen på din telefon.

Om en användare som du delar en linje har sekretess påslagen kan du inte se linjeinställningarna och du kan inte lägga till dig själv i samtalet.

1

Tryck på linje knappen för den delade linjen.

2

Tryck *33 på din telefon.


 

En ton hörs som anger att systemet känner igen åtkomstkoden om detta har konfigurerats.

3

Ange telefonnumret till personen vars samtal du vill ansluta till.


 

När du är ansluten är du förutom det aktuella samtalet.