Можете да настроите устройството си да не отговаря на входящи повиквания. Настройката за изчакване по подразбиране е 60 минути, но можете да я изключите по всяко време. Все още можете да извършвате обаждания, когато настройката "Не безпокойте " е включена.

Отидете на името на устройството на началния екран и превключвайте на Не безпокойте.