Можете да настроите устройството си да не отговаря на входящи повиквания. Настройката за изчакване по подразбиране е 60 минути, но можете да я изключите по всяко време. Все още можете да извършвате повиквания, когато Не безпокой настройката е включена.

Отидете до името на устройството на началния екран и изберете Не безпокой .