Можете да настроите устройството си да не отговаря на входящи повиквания. Настройката за време на изчакване по подразбиране е 60 минути, но можете да я изключите по всяко време. Все още можете да осъществявате повиквания, когато настройката Не ме безпокойте е включена.

Отидете на името на устройството на началния екран и изберете Не ме безпокойте .