Możesz skonfigurować urządzenie tak, aby nie odpowiadało na połączenia przychodzące. Domyślne ustawienie limitu czasu to 60 minut, ale w każdej chwili można je wyłączyć. Nadal możesz nawiązywać połączenia, gdy ustawienie Nie przeszkadzać jest włączone.

Przejdź do nazwy urządzenia na ekranie głównym i włącz opcję Nie przeszkadzać.