Możesz ustawić urządzenie tak, aby nie odpowiadało na połączenia przychodzące. Domyślne ustawienie limitu czasu to 60 minut, ale możesz je wyłączyć w dowolnym momencie. Nadal możesz wykonywać połączenia, gdy Nie przeszkadzać ustawienie jest włączone.

Przejdź do nazwy urządzenia na ekranie głównym i wybierz Nie przeszkadzać .