Možete podesiti uređaj da ne odgovara na dolazne pozive. Podrazumevana postavka vremenskog vremena je 60 minuta, ali je možete isključiti u bilo kom trenutku. Još uvek možete da telefonirate kada je postavka "Ne uznemiravaj" u programu.

Idite na ime uređaja na početnom ekranu i prebacite se na dugme "Ne uznemiravaj".