Du kan angi at enheten ikke skal svare på innkommende anrop. Standardinnstillingen for tidsavbrudd er 60 minutter, men du kan slå den av når som helst. Du kan fortsatt ringe når Ikke forstyrr-innstillingen er på.

Gå til enhetsnavnet på startskjermen og slå på Ikke forstyrr.