באפשרותך להגדיר את המכשיר לא להגיב לשיחות נכנסות. הגדרת הזמן הקצוב לברירת המחדל היא 60 דקות, אך ניתן לבטל את ההפעלה בכל עת. ניתן עדיין לבצע שיחות כאשר ההגדרה ' אל תפריע ' מופעלת.

עבור אל שם ההתקן במסך הבית ובחר לא להפריע .