ניתן להגדיר את המכשיר כך שלא יגיב לשיחות נכנסות.הגדרת ברירת המחדל של פסק זמן היא 60 דקות, אך באפשרותך לבטל אותה בכל עת.עדיין תוכל לבצע שיחות כאשר ההגדרה נא לא להפריע מופעלת.

עבור אל שם ההתקן במסך הבית והפעל את האפשרות נא לא להפריע .