Du kan indstille din enhed til ikke at besvare indgående opkald. Standardindstillingen for time-out er 60 minutter, men du kan slå den fra når som helst. Du kan stadig foretage opkald, når indstillingen Vil ikke forstyrres er aktiveret.

Gå til enhedens navn på startskærmen, og vælg Må ikke forstyrres .