Zařízení můžete nastavit tak, aby nereagovalo na příchozí hovory. Výchozí nastavení časového limitu je 60 minut, ale můžete ho kdykoli vypnout. Hovory můžete uskutečňovat i v případě, že je zapnuto nastavení Nerušit .

Na domovské obrazovce přejděte na název zařízení a zapněte možnost Nerušit.