Přístroj můžete nastavit tak, aby nereagoval na příchozí hovory. Výchozí nastavení časového limitu je 60 minut, ale můžete jej kdykoli vypnout. Stále můžete volat, když je zapnuté nastavení Nerušit.

Přejděte na název zařízení na domovské obrazovce a vyberte Nerušit .