Zařízení můžete nastavit tak, aby nereagovalo na příchozí hovory. Výchozí nastavení časového limitu je 60 minut, ale můžete jej kdykoli vypnout. Stále můžete volat, když je zapnuté nastavení Nerušit .

Přejděte na název zařízení na domovské obrazovce a vyberte možnost Nerušit .