Du kan ställa in enheten så att den inte svarar på inkommande samtal. Standardinställningen för timeout är 60 minuter men du kan inaktivera alternativet när som helst. Du kan fortfarande ringa när inställningen Stör ej är påslagen.

Gå till enhetens namn på startskärmen och välj Stör ej .