Cisco IP конферентен телефон 8832

The Cisco IP Конферентен телефон 8832 Мултиплатформени телефони осигуряват висока разделителна способност (HD) аудио изпълнение и 360-градусово покритие за средни до големи конферентни зали и изпълнителни офиси. Конферентният телефон има чувствителни микрофони, които ви позволяват да говорите нормално и да ви чуват ясно, докато се намирате на разстояние до 3 м (10 фута).

Фигура 1. Cisco IP конферентен телефон 8832 с мултиплатформен фърмуер

Към телефона можете да свържете два кабелни разширителни микрофона, за да разширите обхвата му в по-големите стаи за конференции.

Телефонът също така поддържа като опция два безжични разширителни микрофона.

Телефонът може да се използва за помещения с размери 6 x 6 м (20 x 20 фута) и с до 10 души. Когато добавите разширителните микрофони, обхватът се увеличава до помещения с размери 6 x 10 м (20 x 34 фута) и с до 22 души.

Бутони и хардуер на Cisco IP конферентен телефон 8832

Следващата фигура показва Cisco IP конферентен телефон 8832.

Фигура 2. Cisco IP конференция телефон 8832 бутони и функции

1

Лента Заглушаване

Включване или изключване на микрофона. Когато микрофонът е заглушен, лентата от светлинни индикатори свети в червен цвят.

2

Светодиодна лента

Показва състоянията на повикванията:

  • свети постоянно в зелено – активно повикване

  • мига в зелено – постъпващо повикване

  • пулсира в зелено – задържано повикване

  • свети постоянно в червено – заглушено повикване

3

Екранни бутони

Осъществявате достъп до функции и услуги.

4

Лента за навигация и бутон Избор

Превъртане през менютата, открояване на елементи и избор на откроен елемент.

Когато телефонът дава свободно, натиснете Нагоре за достъп до списъка с последни повиквания и натиснете Надолу за достъп до списъка с предпочитания

5

Бутон Сила на звука

Регулирайте силата на звука на спикерфона (при вдигната слушалка) и силата на звука на звънеца (при поставена слушалка).

Когато променяте силата на звука, лентата от светлинни индикатори свети в бял цвят, за да покаже промяната в силата на звука.