Din Cisco IP-konferansetelefon 8832

Cisco IP konferansetelefon 8832-telefoner for flere plattformer gir HD-lyd (HD) og 360-graders dekning for mellomstore til store konferanserom og kontorer. Konferansetelefonen har sensitive mikrofoner som gjør det mulig å prate med normal stemme og likevel blir tydelig hørt opptil 2 meter borte.

Figur 1. Cisco IP-konferansetelefon 8832 med fastvare for flere plattformer

Du kan koble to kablede utvidelsesmikrofoner eller to trådløse utvidelsesmikrofoner til telefonen for å øke dekningen i store konferanserom. Maksimalt antall mikrofoner er to. Kablede og trådløse mikrofoner kan ikke blandes.

Telefonen kan brukes i rom på 6 x 6 meter og for opptil 10 personer. Når du legger til de kablede utvidelsesmikrofonene, utvides dekningen til rom på 6,1 x 10 meter og opptil 22 personer. Når du legger til de trådløse utvidelsesmikrofonene, utvides dekningen til rom på 6,1 x 12,2 meter og opptil 26 personer.

Du kan koble til to baseenheter for å øke dekningen i et rom. Denne konfigurasjonen krever det valgfrie seriekoblingssettet og kan støtte to utvidelsesmikrofoner (kablede eller trådløse, men ikke en kombinasjon). Hvis du bruker kablede mikrofoner med seriekoblingssettet, gir konfigurasjonen dekning for et rom på inntil 6,1 x 15,2 m (20 x 50 fot) og opptil 38 personer. Hvis du bruker trådløse mikrofoner med seriekoblingssettet, gir konfigurasjonen dekning for et rom på inntil 6,1 x 17,4 m (20 x 57 fot) og opptil 42 personer.

Taster og maskinvare på Cisco IP-konferansetelefon 8832

Følgende figur viser Cisco IP-konferansetelefon 8832.

Figur 2. Knapper og funksjoner for Cisco IP Conference Phone 8832

1

Demp-feltet

Slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er dempet, lyser LED-stripen rødt.

2

LED-stripe

Indikerer anropsstatuser:

  • Grønn, lysende – aktiv samtale

  • Grønn, blinkende – innkommende anrop

  • Grønn, pulserende – samtale på vent

  • Rød, lysende – dempet samtale

3

Funksjonsknapper

Få tilgang til funksjoner og tjenester.

4

Navigasjonsfeltet og Velg-tasten

Bla gjennom menyer, uthev elementer og merk det uthevede elementet.

Når telefonen er ledig, trykker du på Opp for å få tilgang til listen over sist brukte samtaler, og Ned for å få tilgang til listen over favoritter.

5

Volumknapp

Juster volumet på den høyttalende telefonen (telefonrøret er av) og ringevolumet (telefonrøret er på).

Når du endrer volumet, lyser LED-stripelyset hvitt for å vise at volumet endres.


Cisco 8832-konferansetelefoner som kjører fastvare for flere plattformer, støtter ikke Wi-Fi. Bruk disse telefonene med en fysisk Ethernet-tilkobling.