Telefon konferencyjny IP Cisco z serii 8832

Wieloplatformowe telefony Cisco IP Conference Phone 8832 zapewniają wysoką rozdzielczość dźwięku (HD) i zasięg 360 stopni w średnich i dużych salach konferencyjnych oraz biurach dyrektorów. Telefon konferencyjny ma czułe mikrofony umożliwiające mówienie w naturalny sposób i zapewnia wyraźną słyszalność z odległości do 2,1 m.

Ryc. 1. Telefon konferencyjny Cisco IP 8832 z oprogramowaniem układowym wieloplatformowym

Dwa mikrofony przewodowe z możliwością wyprowadzenia można podłączać do telefonu (można także podłączyć dwa bezprzewodowe mikrofony dodatkowe), aby zwiększyć zasięg w większych salach konferencyjnych. Maksymalna liczba mikrofonów to 2. Nie można mieszać mikrofonów bezprzewodowych i przewodowych.

Telefon jest przeznaczony do sal o powierzchni 6,1 x 6,1 m i dla maksymalnie 10 osób. Po dodaniu mikrofonów przewodowych z możliwością wyprowadzenia zasięg zwiększa się do 6,1 x 10 m i maksymalnie 22 osób. Po dodaniu mikrofonów bezprzewodowych z możliwością wyprowadzenia zasięg zwiększa się do 6,1 x 12,2 m i maksymalnie 26 osób.

Można połączyć dwie jednostki bazowe, aby zwiększyć zasięg w pomieszczeniu. Ta konfiguracja wymaga opcjonalnego zestawu do łączenia szeregowego i umożliwia obsługę dwóch mikrofonów rozszerzających (przewodowych lub bezprzewodowych, ale nie obu typów naraz). W przypadku korzystania z mikrofonów przewodowych z zestawem do łączenia szeregowego konfiguracja zapewnia zasięg w pomieszczeniu o wymiarach do 6,1 x 15,2 m i obsługę do 38 osób. W przypadku korzystania z mikrofonów bezprzewodowych z zestawem do łączenia szeregowego konfiguracja zapewnia zasięg w pomieszczeniu o wymiarach do 6,1 x 17,4 m i obsługę do 42 osób.

Przyciski i sprzęt telefonu konferencyjnego IP Cisco 8832

Na poniższym rysunku przedstawiono telefon konferencyjny IP Cisco 8832.

Ryc. 2. Telefon konferencyjny Cisco IP 8832 — przyciski i funkcje

1

Pasek wyciszenia

Włącz lub wyłącz mikrofon. Gdy mikrofon jest wyciszony, pasek LED świeci na czerwono.

2

Pasek LED

Wskazuje stany połączeń:

  • Zielone, ciągłe — aktywne połączenie

  • Zielone, migające — połączenie przychodzące

  • Zielone, pulsujące — połączenie wstrzymane

  • Czerwone, ciągłe — połączenie wyciszone

3

Przyciski programowe

Dostęp do funkcji i usług.

4

Pasek nawigacji i przycisk Wybierz

Przewijanie między menu, podświetlanie pozycji i wybór podświetlonej pozycji.

Gdy telefon znajduje się w stanie bezczynności, naciśnięcie klawisza W górę umożliwia dostęp do listy ostatnich połączeń, a klawisza W dół — do listy ulubionych.

5

Przycisk Głośność

Wyreguluj głośność telefonu głośnomówiącego (przy podniesionej słuchawce) oraz głośność dzwonka (przy odłożonej słuchawce).

Podczas regulacji głośności pasek LED świeci na biało i wskazuje zmianę głośności.


Telefony konferencyjne Cisco 8832, w których działa oprogramowanie wieloplatformowe, nie obsługują systemu WiFi. Telefony te potrzebują połączenia ethernetowego za pomocą kabla.