Telefon konferencyjny IP Cisco 8832

Wieloplatformowe telefony konferencyjne IP Cisco 8832 zapewniają dźwięk HD i zasięg 360 stopni na użytek średnich i dużych sal konferencyjnych oraz biur zarządu . Telefon konferencyjny ma czułe mikrofony umożliwiające mówienie w naturalny sposób i zapewnia wyraźną słyszalność z odległości do 2,1 m.

Rys. 1. Telefon konferencyjny IP Cisco 8832 z wieloplatformowym oprogramowaniem sprzętowym

Dwa mikrofony przewodowe z możliwością wyprowadzenia można podłączać do telefonu, aby zwiększyć zasięg w większych salach konferencyjnych.

Telefon obsługuje również opcjonalny zestaw dwóch bezprzewodowych mikrofonów rozszerzających.

Telefon jest przeznaczony do sal o powierzchni 6,1 x 6,1 m i dla maksymalnie 10 osób. Po dodaniu mikrofonów z możliwością wyprowadzenia zasięg zwiększa się do 6,1 x 10 m i maksymalnie 22 osób.

Przyciski i sprzęt telefonu konferencyjnego IP Cisco 8832

Na poniższym rysunku przedstawiono telefon konferencyjny IP Cisco 8832.

Rys. 2. Przyciski i funkcje telefonu konferencyjnego IP Cisco 8832

1

Pasek wyciszenia

Włącz lub wyłącz mikrofon. Gdy mikrofon jest wyciszony, pasek LED świeci na czerwono.

2

Pasek LED

Wskazuje stany połączeń:

  • Zielone, ciągłe — aktywne połączenie

  • Zielone, migające — połączenie przychodzące

  • Zielone, pulsujące — połączenie wstrzymane

  • Czerwone, ciągłe — połączenie wyciszone

3

Przyciski programowe

Dostęp do funkcji i usług.

4

Pasek nawigacji i przycisk Wybierz

Przewiń menu, wyróżnij elementy i wybierz wyróżniony element.

Gdy telefon znajduje się w stanie bezczynności, naciśnięcie klawisza W górę umożliwia dostęp do listy ostatnich połączeń, a klawisza W dół — do listy ulubionych.

5

Przycisk Głośność

Wyreguluj głośność telefonu głośnomówiącego (przy podniesionej słuchawce) oraz głośność dzwonka (przy odłożonej słuchawce).

Podczas regulacji głośności pasek LED świeci na biało i wskazuje zmianę głośności.