Din Cisco IP-konferencetelefon 8832

Cisco IP-konferencetelefon 8832 – multiplatformstelefoner giver HD-lydresultater (HD) og 360 graders dækning til mellemstore og store mødelokaler og bestyrelseslokaler. Konferencetelefonen har følsomme mikrofoner, der giver dig mulighed for at tale i et normalt toneleje, og du kan tydeligt høres op til 2,1 m væk.

Figur 1. Cisco IP-konferencetelefon 8832 med multiplatformsfirmware

Du kan tilslutte to kablede udvidelsesmikrofoner til telefonen for at øge dækning i større konferencerum.

Telefonen understøtter et valgfrit sæt af to trådløse udvidelsesmikrofoner.

Telefonen kan bruges til et lokale på 6,1 x 6,1 m og til op til 10 personer. Når du tilføjer udvidelsesmikrofonerne, omfatter dækningen et lokale på 6,1 x 10 m og op til 22 personer.

Du kan forbinde to basisenheder for at øge dækningen for et lokale. Denne konfiguration kræver det valgfrie sæt til serielle ledningsføring og kan understøtte op til to udvidelsesmikrofoner (enten kablede eller trådløse, men ikke en blandet kombination). Hvis du bruger kablede mikrofoner med det valgfrie sæt til serielle ledningsføring, giver konfigurationen dækning for et lokale op til 6,1 x 15,2 m) og op til 38 personer. Hvis du bruger trådløse mikrofoner med det valgfrie sæt til serielle ledningsføring, omfatter konfigurationen dækning for et lokale op til 6,1 x 17,4 m og op til 42 personer.

Taster og hardware for Cisco IP-konferencetelefon 8832

Følgende figur viser Cisco IP-konferencetelefon 8832.

Figur 2. Taster og funktioner for Cisco IP-konferencetelefon 8832

1

Bjælken Slå lyd fra

Slå mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået fra, lyser LED-bjælken rødt.

2

LED-bjælke

Indikerer opkaldstilstande:

  • Grønt lys = aktivt opkald

  • Grønt blink = indgående opkald

  • Grønt, pulserende = parkeret opkald

  • Rødt lys = lydløst opkald

3

Programtaster

Få adgang til funktioner og tjenester.

4

Navigationslinje og Vælg-knap

Rul gennem menuer, marker elementer, og vælg det markerede element.

Når telefonen er inaktiv, skal du trykke på Pil op for at få adgang til listen over seneste opkald og trykke på Pil ned for at få adgang til favoritlisten.

5

Lydstyrke-tast

Juster lydstyrken for højttalertelefonen (løftet rør) og ringetonen (røret lagt på).

Når du ændrer lydstyrken, lyser LED-bjælken hvidt for at vise ændringen i lydstyrken.