Din Cisco IP-konferenstelefon 8832

Cisco IP-konferenstelefon 8832 – multiplattformstelefoner tillhandahåller HD-ljud och 360-graderstäckning för mellanstora till stora konferensrum och ledningskontor. Konferenstelefonen har känsliga mikrofoner som gör att du kan tala i en normal röst och höras tydligt från upp till 10 fot (2,1 m).

Figur 1. Cisco IP-konferenstelefon 8832 med firmware för multiplattformar

Du kan ansluta två kabelanslutna förlängningsmikrofoner till telefonen för att öka täckningen i större konferensrum.

Telefonen har även stöd för Bluetooth som kan användas för trådlösa förlängningsmikrofoner, som levereras i set om två.

Telefonen kan användas för ett rum 20 x 20 fot (6.1 x 6.1 m) och upp till 10 personer. När du lägger till förlängningsmikrofonerna så ökas räckvidden till att täcka ett rum på 20 x 34 fot (6.1 x 10 m) och upp till 22 personer.

Du kan ansluta två basenheter för att öka täckningen i ett rum. Den här konfigurationen kräver den valfria sammanlänkningsatsen och kan stödja upp till två förlängningsmikrofoner (kabelanslutna eller trådlösa, men inte i en blandad kombination). Om du använder mikrofoner med sladd i sammanlänkningssatsen, ger konfigurationen täckning för ett rum upp till 20 x 50 fot (6.1 x 15,2 m) och upp till 38 personer. Om du använder trådlösa mikrofoner i sammanlänkningssatsen, ger konfigurationen täckning för ett rum upp till 20 x 57 fot (6.1 x 17.4 m) och upp till 42 personer.

Cisco IP-konferenstelefon 8832 – knappar och maskinvara

På bilden nedan visas Cisco IP-konferenstelefon 8832.

Figur 2. Cisco IP-konferenstelefon 8832 – knappar och funktioner

1

Knapp för Tyst

Aktivera eller inaktivera mikrofonen. När mikrofonljudet är inaktiverat lyser lysdioden rött.

2

Lysdiod

Anger samtalsstatus:

  • Grönt fast sken – aktivt samtal

  • Grönt blinkande sken – inkommande samtal

  • Grönt pulserande sken – parkerat samtal

  • Rött fast sken – mikrofonen avstängd

3

Programstyrda knappar

Få åtkomst till funktioner och tjänster.

4

Navigeringsknapp och Välj-knapp

Bläddra genom menyer, markera objekt och välja det markerade objektet.

När telefonen inte används trycker du på Upp för att visa listan med senaste samtal och tryck på Ned för att visa listan med favoriter.

5

Volym-knapp

Justera volymen på högtalartelefonen (lur av) och ringsignalens volym (lur på).

När du justerar volymen lyser lysdioderna vitt för att visa volymändringen.