Vaš Cisco IP konferencijski telefon 8832

Cisco IP Konferencijski telefon 8832 Multiplatform telefoni obezbeđuju audio performanse visoke definicije (HD) i pokrivenost od 360 stepeni za srednje do velike konferencijske sale i izvršne kancelarije. Konferencijski telefon ima osetljive mikrofone tako da možete da govorite normalno i da se jasno čujete sa daljine od i do 10 stopa (2,1 m).

Slika 1. Cisco IP Konferencijski telefon 8832 sa multiplatform firmverom

Možete da povežete dva kablovska mikrofona na telefon da biste povećali pokrivenost u većim konferencijskim salama.

Telefon takođe ima podršku za opcionalni set od dva bežična eksterna mikrofona.

Telefon može da se koristi za prostoriju dimenzija 20 x 20 stopa (6,1 x 6,1 m) i za do 10 ljudi. Kada dodate eksterne mikrofone, pokrivanje se povećava na 20 x 34 stopa (6,1 x 10 m) i za do 22 osobe.

Dugmad na uređaju Cisco IP konferencijski telefon 8832 i njegov hardver

Na sledećoj slici prikazan je Cisco IP konferencijski telefon 8832.

Slika 2. Cisco IP Konferencijski telefon 8832 Dugmad i funkcije

1

Traka za Prigušivanje tona

Uključivanje ili isključivanje mikrofona. Kada je mikrofon isključen, LED traka svetli crveno.

2

LED traka

Oyna;ava statuse poziva:

  • Zelena, stalna—Aktivni poziv

  • Zelena, trepereća—Dolazni poziv

  • Zelena, pulsirajuća—Poziv na čekanju

  • Crvena, stalna—Poziv sa smanjenim zvukom

3

Dugmad softverskih tastera

Pristup funkcijama i uslugama.

4

Traka za navigaciju i taster za Izbor

Listajte kroz menije, označite stavke i izaberite označenu stavku.

Kada je telefon u mirovanju, pritisnite Gore da biste pristupili listi skorašnjih poziva i pritisnite Dole da biste pristupili listi omiljenih kontakata.

5

Dugme za jačinu zvuka

Podešavanje jačine zvuka telefonskog zvučnika (kada je slušalica podignuta) ili jačine zvuka za zvono (kada je slušalica spuštena).

Kada promenite jačinu zvuka, LED traka svetli belo da prikaže promenu jačine zvuka.