Напътствия за конфигуриране на Webex за Cisco BroadWorks

Целта на този документ е да предостави описание на конфигурацията на клиент на Webex за Cisco BroadWorks клиент.

Конфигурационният файл config-wxt.xml се предоставя в две версии – една за мобилни устройства (Android и iOS) и една за десктоп (Windows и MacOS). Клиентите са конфигурирани с помощта на конфигурация, която не се вижда от крайния потребител.

Configwxt.xml предоставя специфична за сървъра информация, като адреси на сървъра и портове, и възможности за изпълнение за самия клиент (например опции, видими в екрана „Настройки“).

Конфигурационните файлове се четат от клиента при стартирането му, след като са извлечени от управлението на устройствата. Информацията от конфигурационните файлове се съхранява шифрована, като по този начин е невидима и недостъпна за крайния потребител.

За подробности вижте следното ръководство:

Ръководство за конфигуриране на Webex за Cisco BroadWorks (Последна актуализация: 30 юни 2021 г.).