Konfigurasjonsveiledning for Webex for Cisco BroadWorks

Formålet med dette dokumentet er å gi en beskrivelse av konfigurasjonen av Webex for Cisco BroadWorks-klienten.

Konfigurasjonsfilen config-wxt.xml finnes i to versjoner – én for mobil (Android og iOS) og én for skrivebordsdatamaskiner (Windows og MacOS). Klientene konfigureres ved hjelp av en konfigurasjon som ikke er synlig for sluttbrukeren.

configwxt.xml angir serverspesifikk informasjon, for eksempel serveradresser og porter og kjøretidsalternativer for selve klienten (for eksempel alternativer som er synlige i Innstillinger-skjermbildet).

Konfigurasjonsfilene leses av klienten når den starter, etter at de har blitt hentet fra Enhetsadministrasjon. Informasjonen fra konfigurasjonsfilene lagres kryptert, slik at den blir usynlig og ikke tilgjengelig for sluttbrukeren.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende veiledning:

Konfigurasjons veiledning for WebEx for Cisco BroadWorks (sist oppdatert: 4. august 2021).