Formålet med dette dokumentet er å gi en beskrivelse av konfigurasjonen av Webex for Cisco BroadWorks-klienten.

Konfigurasjonsfilen config-wxt.xml leveres i to versjoner – en for mobil (Android og iOS) og en for skrivebord (Windows og MacOS). Klientene konfigureres ved hjelp av en konfigurasjon som ikke er synlig for sluttbrukeren.

Configwxt.xml gir serverspesifikk informasjon, for eksempel serveradresser og porter og kjøretidsalternativer for selve klienten (for eksempel alternativer som er synlige på skjermbildet Innstillinger).

Konfigurasjonsfilene leses av klienten når den starter, etter å ha blitt hentet fra Device Management. Informasjonen fra konfigurasjonsfilene lagres kryptert, og gjør den dermed usynlig og utilgjengelig for sluttbrukeren.

For detaljer, se følgende veiledning:

Webex for Cisco BroadWorks konfigurasjonsveiledning. (Sist publisert: 16. september 2022)