Celem tego dokumentu jest przedstawienie opisu konfiguracji klienta Webex dla Cisco BroadWorks.

Plik konfiguracyjny config-wxt.xml jest dostępny w dwóch wersjach – jednej dla urządzeń mobilnych (Android i iOS) i jednej dla komputerów stacjonarnych (Windows i MacOS).Klienci są konfigurowani przy użyciu konfiguracji, która nie jest widoczna dla użytkownika końcowego.

Plik configwxt.xml zawiera informacje specyficzne dla serwera, takie jak adresy i porty serwera oraz opcje czasu wykonywania dla samego klienta (na przykład opcje widoczne na ekranie Ustawienia).

Pliki konfiguracyjne są odczytywane przez klienta podczas jego uruchamiania, po pobraniu z Zarządzania urządzeniami.Informacje z plików konfiguracyjnych są przechowywane w postaci zaszyfrowanej, dzięki czemu są niewidoczne i niedostępne dla użytkownika końcowego.

Szczegółowe informacje można znaleźć w następującym przewodniku:

Przewodnik konfiguracji Webex dla Cisco BroadWorks.(Ostatnia publikacja:12 października 2022)