Konfigurationsguide för Webex för Cisco BroadWorks

Syftet med detta dokument är att ge en beskrivning av konfigurationen av Webex för Cisco Broad Konfigurationsfilen config-wxt.xml finns i två versioner – en för mobil (Android och iOS) och en för skrivbord (Windows och MacOS). Klienterna konfigureras med en konfiguration som inte är synlig för slutanvändaren. Config-wxt.xml tillhandahåller serverspecifik information, till exempel serveradresser och portar och körtidsalternativ för klienten själv (till exempel alternativ som visas på inställningsskärmen). Konfigurationsfilerna läses av klienten när den startas efter att den hämtats från enhetshanteringen. Informationen från konfigurationsfilerna lagras krypterad, vilket gör den osynlig och otillgänglig för slutanvändaren.

Det gick inte att visa PDF-filen. Ladda ner istället.

Var den här artikeln användbar?