Webex för Cisco BroadWorks konfigurationsguide

Syftet med dokumentet är att beskrivna konfigurationen av Webex för Cisco BroadWorks-klienten.

Konfigurationsfilen config-wxt.xml finns i två versioner – en för mobil (Android och iOS) och en för dator (Windows och MacOS). Klienterna konfigureras med en konfiguration som inte är synlig för slutanvändaren.

Configwxt.xml innehåller datorspecifik information, som serveradresser och portar och körningsalternativ för själva klienten (som alternativ som visas på skärmen Inställningar).

Konfigurationsfilerna läses av klienten när den startas efter att de har hämtats från Enhetshantering. Informationen från konfigurationsfilerna lagras krypterad, så att den är osynlig och oåtkomlig för slutanvändaren.

Mer information finns i följande guide:

Webex för Cisco BroadWorks konfigurationsguide (senast uppdaterad: 30 juni 2021).