Svrha ovog dokumenta je da pruži opis konfiguracije Webex-a za Cisco BroadWorks klijenta.

Konfiskacidni fajl config-wxt.xml obezbeđen je u dve verzije – jednoj za mobilni (Android i iOS) i jednoj za desktop (Windows i MacOS). Klijenti su konfigurisani pomoću konfiguracije koja nije vidljiva krajnjem korisniku.

Konfigwxt.xml pruža informacije specifične za server, kao što su adrese servera i portovi i opcije izvršavanja za samog klijenta (na primer, opcije vidljive na ekranu "Postavke").

Klijent čita datoteke konfiguracije kada se pokrene nakon preuzimanja iz upravljanja uređajem. Informacije iz konzistednih datoteka su uskladištene šifrovane, što ih čini nevidljivim i nepristupačnim krajnjem korisniku.

Više detalja potražite u sledećem vodiču:

Webex za Cisco BroadWorks vodič za konfiguraciju. (Poslednje objavljivanje: 17. novembar 2022. godine)