Účelem tohoto dokumentu je poskytnout popis konfigurace klienta Webex pro Cisco BroadWorks.

Konfigurační soubor config-wxt.xml je k dispozici ve dvou verzích – jedna pro mobilní zařízení (Android a iOS) a druhá pro stolní počítače (Windows a MacOS). Klienti jsou konfigurováni pomocí konfigurace, která není viditelná pro koncového uživatele.

Configwxt.xml poskytuje informace specifické pro server, jako jsou adresy a porty serveru a možnosti modulu runtime pro samotného klienta (například možnosti viditelné na obrazovce Nastavení).

Konfigurační soubory jsou přečteny klientem při jeho spuštění po načtení ze správy zařízení. Informace z konfiguračních souborů jsou uloženy šifrované, takže jsou neviditelné a nepřístupné pro koncového uživatele.

Podrobnosti najdete v následující příručce:

Průvodce konfiguracíWebex pro Cisco BroadWorks.