Průvodce konfigurací Webex pro Cisco BroadWorks

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout popis konfigurace klienta Webex pro Cisco Broadworks. Konfigurační soubor config-wxt.xml je k dispozici ve dvou verzích – jedna pro mobilní zařízení (Android a iOS) a druhá pro stolní počítače (Windows a MacOS). Klienti jsou nakonfigurováni pomocí konfigurace, která není pro koncového uživatele viditelná. Config-wxt.xml poskytuje informace specifické pro server, jako jsou adresy a porty serveru a možnosti runtime pro samotného klienta (například možnosti viditelné na obrazovce Nastavení). Konfigurační soubory si klient po spuštění po načtení ze Správy zařízení přečte. Informace z konfiguračních souborů jsou ukládány zašifrovány, takže jsou pro koncový uživatel neviditelné a nepřístupné.

Nelze zobrazit PDF soubor. Stáhnout místo toho.

Byl tento článek užitečný?