Průvodce konfigurací řešení Webex pro Cisco BroadWorks

Tento dokument popisuje konfiguraci klienta Webex pro Cisco BroadWorks.

Konfigurační soubor config-wxt.xml je k dispozici ve dvou verzích – pro mobilní (Android a iOS) a desktopové (Windows a MacOS) aplikace. Ke konfiguraci klientů nemá koncový uživatel přístup.

Soubor configwxt.xml poskytuje informace pro server, jako jsou adresy a porty serveru, stejně jako možnosti běhu samotného klienta (například které volby jsou viditelné na obrazovce s nastavením).

Konfigurační soubory jsou po spuštění klienta načteny ze správy zařízení a následně načteny klientem. Informace z konfiguračních souborů jsou uchovávány šifrovaně, takže koncovému uživateli jsou neviditelné a nedostupné.

Podrobné informace naleznete v následující příručce:

Průvodce konfigurací řešení Webex pro Cisco BroadWorks (poslední aktualizace: 30. června 2021).