Configuratiehandleiding voor Webex voor Cisco BroadWorks

Het doel van dit document is om een beschrijving te geven van de configuratie van de Webex voor Cisco BroadWorks-client. Het configuratiebestand config-wxt.xml is beschikbaar in twee versies: een voor mobiel (Android en iOS) en een voor desktop (Windows en MacOS). De clients worden geconfigureerd met een configuratie die niet zichtbaar is voor de eindgebruiker. De config-wxt.xml biedt serverspecifieke informatie, zoals serveradressen en poorten en runtime-opties voor de client zelf (bijvoorbeeld opties die zichtbaar zijn in het scherm Instellingen). De configuratiebestanden worden door de client gelezen wanneer deze wordt gestart, nadat ze zijn opgehaald uit Apparaatbeheer. De informatie uit de configuratiebestanden wordt gecodeerd opgeslagen, waardoor deze onzichtbaar en ontoegankelijk is voor de eindgebruiker.

Kan PDF-bestand niet weergeven. Downloaden in plaats daarvan.

Vond u dit artikel nuttig?