Het doel van dit document is een beschrijving van de configuratie van de Webex voor Cisco BroadWorks-client aan te bieden.

De configuratiebestandsconfiguratie-wxt.xml is beschikbaar in twee versies: een voor mobiel (Android en iOS) en een voor het bureaublad (Windows en MacOS). De clients worden geconfigureerd met een configuratie die niet zichtbaar is voor de eindgebruiker.

De configwxt.xml biedt serverspecifieke informatie, zoals serveradressen en poorten en runtime-opties voor de client zelf (bijvoorbeeld opties die zichtbaar zijn in het scherm Instellingen).

De configuratiebestanden worden door de client gelezen wanneer deze begint nadat ze zijn opgehaald uit Apparaatbeheer. De informatie uit de configuratiebestanden wordt gecodeerd opgeslagen, waardoor deze onzichtbaar en ontoegankelijk wordt voor de eindgebruiker.

Zie de volgende handleiding voor meer informatie:

Configuratiehandleiding van Webex voor Cisco BroadWorks. (Laatste publicatie: 16 september 2022)