Webex voor Cisco BroadWorks-configuratiehandleiding

Het doel van dit document is om een beschrijving te geven van de configuratie van de Webex voor Cisco BroadWorks-client.

Het configuratiebestand config-wxt.xml wordt meegeleverd in twee versies: één voor mobiel (Android en iOS) en één voor desktop (Windows en MacOS). De clients worden geconfigureerd met een configuratie die niet zichtbaar is voor de eindgebruiker.

De configwxt.xml biedt serverspecifieke informatie, zoals serveradressen en -poorten en runtime-opties voor de client zelf (bijvoorbeeld opties die zichtbaar zijn in het scherm Instellingen).

De configuratiebestanden worden door de client gelezen wanneer deze wordt gestart, nadat ze zijn opgehaald uit Apparaatbeheer. De informatie uit de configuratiebestanden wordt gecodeerd opgeslagen, waardoor deze onzichtbaar en ontoegankelijk is voor de eindgebruiker.

Zie de volgende handleiding voor meer informatie:

WebEx voor Cisco BroadWorks-configuratie handleiding (laatst bijgewerkt: 4 augustus 2021).