מטרת מסמך זה היא לספק תיאור של התצורה של לקוח Webex עבור Cisco BroadWorks.

קובץ תצורה config-wxt.xml מסופק בשתי גרסאות - אחת לנייד (Android ו-iOS) ואחת למחשב שולחני (Windows ו-MacOS). הלקוחות מוגדרים באמצעות תצורה שאינה גלויה משתמש קצה.

ה-configwxt.xml מספק מידע ספציפי לשרת, כגון כתובות שרת ויציאות ואפשרויות זמן ריצה עבור הלקוח עצמו (לדוגמה, אפשרויות הנראות במסך ההגדרות).

קבצי התצורה נקראים על ידי הלקוח בעת הפעלתו, לאחר אחזור מניהול ההתקנים. המידע מקבצי התצורה מאוחסן מוצפן, ובכך הופך אותו לבלתי נראה ובלתי נגיש משתמש קצה.

לפרטים, עיין במדריך הבא:

Webex עבור Cisco BroadWorks מדריך תצורה . (פרסום אחרון: 01 באוגוסט 2023)