מדריך תצורה של Webex עבור Cisco BroadWorks

מטרת מסמך זה היא לספק תיאור של התצורה של לקוח Webex עבור Cisco BroadWorks. קובץ התצורה config-wxt.xml מסופק בשתי גרסאות - אחת לנייד (Android ו-iOS) ואחת לשולחן עבודה (Windows ו-MacOS). הלקוחות מוגדרים באמצעות תצורה שאינה גלויה למשתמש הקצה. ה-config-wxt.xml מספק מידע ספציפי לשרת, כגון כתובות שרת ויציאות ואפשרויות זמן ריצה עבור הלקוח עצמו (לדוגמה, אפשרויות גלויות במסך 'הגדרות'). קובצי התצורה נקראים על-ידי הלקוח כאשר הוא מתחיל, לאחר שאוחזר מתוך 'ניהול מכשירים'. המידע מקבצי התצורה מאוחסן מוצפן, ובכך הופך אותו לבלתי נראה ובלתי נגיש למשתמש הקצה.

אין אפשרות להציג את קובץ ה-PDF. הורד את במקום זאת.

האם המאמר הועיל לך?