מטרת מסמך זה היא לספק תיאור של התצורה של Webex עבור לקוח BroadWorks של Cisco.

קובץ התצורה config-wxt.xml מסופק בשתי גרסאות – אחת לנייד (אנדרואיד ו-iOS) ואחת למחשבים שולחניים (Windows ו-MacOS). תצורת הלקוחות מוגדרת באמצעות תצורה שאינה גלויה למשתמש הקצה.

.xml configwxt מספק מידע ספציפי לשרת, כגון כתובות שרת ויציאות ואפשרויות זמן ריצה עבור הלקוח עצמו (לדוגמה, אפשרויות גלויות במסך ההגדרות).

קבצי התצורה נקראים על-ידי הלקוח כאשר הם מופעלים, לאחר שאוחזרו מניהול ההתקנים. המידע מקבצי התצורה מאוחסן מוצפן, ובכך הופך אותו לבלתי נראה ובלתי נגיש למשתמש הקצה.

לקבלת פרטים, עיין במדריך הבא:

Webex עבור מדריךהתצורה של Cisco BroadWorks. (פרסום אחרון: יוני 10, 2022)