Вашият администратор може да конфигурира устройства във вашата мрежа по различни начини. Можете да имате устройства на място или облачни устройства. Тези устройства могат да се показват едни и същи, но можете да използвате устройствата по различни начини.

За локално и облачно устройства, след като сте активирали ултразвук, можете автоматично да се свържете с устройството веднага след като влезете в една и съща стая и да преместите обаждането си на webex устройството.

За повече информация вижте Изберете Cisco Webex устройство, което да използвате с Webex.

Уверете се, че имате ултразвук и се свържете автоматично опции, активирани във вашите настройки на вашето webex приложение. След това, по време на разговора, преместете се на място в близост до Webex устройство. След като сте свързани с устройството, изберете и изберете Преместване на повикване.

След като преместите повикване върху webex устройство, все още можете да използвате приложението като дистанционно управление, за да заглушите себе си, да регулирате силата на звука на обажданията или да прекратите обаждането.

Вашият администратор може да конфигурира устройства във вашата мрежа по различни начини. Можете да имате устройства на място или облачни устройства. Тези устройства могат да се показват едни и същи, но можете да използвате устройствата по различни начини.

За облачните устройства можете автоматично да се свържете с помощта на ултразвук и да преместите обаждането си в Webex устройството.

За повече информация вижте Изберете Cisco Webex устройство, което да използвате с Webex.

Уверете се, че разполагате с ултразвука и свържете автоматично опциите, активирани във вашите настройки на вашето приложение Webex. След това, по време на разговора, преместете се на място в близост до Webex устройство. След като сте свързани с устройството, изберете и изберете Преместване на повикване.

След като преместите повикване върху webex устройство, все още можете да използвате приложението като дистанционно управление, за да заглушите себе си, да регулирате силата на звука на обажданията или да прекратите обаждането.

Ще трябва ръчно да се свържете с устройството, преди да преместите обаждането, защото Webex за Web не се свързва автоматично с устройства.

1

По време на разговор, преместете се на място в близост до webex стая или бюро устройство или Webex борда, изберете , след което изберете Преместване на повикване .

2

Въведете името на устройството или можете да избирате измежду списък на последните устройства, с които сте се свързали преди това.

3

Когато ПИН кодът се показва на устройството, просто го въведете в приложението Webex и изберете Преместване.


 

ПИН кодът остава валиден 5 минути след първото му показване. Така че, ако осъществите връзка успешно, при допълнителни опити в рамките на този 5-минутен период няма да ПИН кодът няма да ви бъде искан.

За да преместите обаждането обратно към приложението си, изберете , след което изберете Преместване на повикването