Вижте Известни проблеми и ограничения за настолното приложение Webex Meetings (WBS39.10 и по-нови) за повече информация относно настолното приложение.


 

Потребителите, които мигрират към Webex приложение, вече няма да виждат Начало на срещата бутон в инструменти за продуктивност

.

Windows

Не може да се редактират мигрирани срещи, насрочени с Webex инструменти за продуктивност

След като инсталират добавката за Microsoft Office 365 , потребителите могат да видят две икони на Webex в своя прозорец на Microsoft Outlook . Иконата в Webex разделът използва инструменти за продуктивност, а иконата в Cisco Webex раздел използва Webex Scheduler.

Ако потребител влезе в Webex Scheduler, срещи планирано с инструменти за продуктивност се мигрират, за да може Webex Scheduler да ги редактира. Потребителите обаче не могат да редактират опции за Среща в Webex , като алтернативен организатор, присъединяване преди време на хост или тип аудио с инструменти за продуктивност или планировчика на Webex . начален час на срещата, темата и поканените все още могат да бъдат редактирани. Като заобиколно решение препоръчваме да насрочите срещи с Webex Scheduler, докато този проблем не бъде разрешен в бъдеща актуализация.


 

Ако потребител е насрочил среща от името на хост с помощта на инструменти за продуктивност, срещата ще бъде мигрирана в календара на хоста, дори ако не инсталира или не влизам в Webex Scheduler. Планировщикът или домакинът ще могат да редактират само времето на срещата, темата и поканените с помощта на Webex Scheduler или инструменти за продуктивност.

В текста на имейла на покана за Среща в Webex не могат да се добавят изображения

Когато насрочвате среща с помощта на интеграцията на Webex Outlook и потребителят се опитва да добави изображение в тялото на поканата, получателите не могат да видят прикаченото изображение, тъй като получават празно поле със съобщението:

„Свързаното изображение не може да се покаже. Файлът може да е преместен, преименуван или изтрит. Проверете дали връзката сочи към правилния файл и местоположение".

Проблемът възниква при насрочване на среща от интеграцията на Outlook в Windows.

Не може предварително да се присвоят участниците в сесии с разбивка с Webex инструменти за продуктивност

Въпреки че можете да активирате сесии на разбивка, когато планирам среща с помощта на Webex инструменти за продуктивност, не можете предварително да присвоите участниците към тези сесии на разделяне. Ако искаш предварително назначаване на участниците в сесии с разбивка , насрочете срещата си от вашия сайт на Webex.

Windows

За интеграция на Webex инструменти за продуктивност с Microsoft Word, Excel и PowerPoint, бутоните ( Споделете този файл > Споделяне на срещата ) за файлове, съхранявани в Microsoft OneDrive или SharePoint, не се поддържа. Споделяне на файлове в рамките на срещи ( Споделяне на съдържание > Споделете файл ) от OneDrive и SharePoint се поддържа.