1

Въведете служебните си имейл адрес и изберете Продължи. Jabber използва този адрес, за да намери и да се свърже с услугите, които администраторът ви е настроил за вас.

2

Въведете паролата си на следващия екран. Може да се наложи да въведете отново имейл адреса си или да изпълните други стъпки за удостоверяване, като например двуфакторно удостоверяване.

Ще знаете, че сте влезли успешно, когато минете през екрана за влизане. Ако не можете да влезете или да се свържете с услуга (например, ако не можете да осъществявате обаждания или да търсите в корпоративната си директория), помолете администратора си за помощ.