Jabber | logge på og koble til tjenester

Når du logger på Jabber, godkjenner organisasjons systemet ditt bruker navn og passord. Jabber kobler deretter automatisk til alle tjenestene dine.

Det er mange måter å gjøre dette på for denne godkjenningen. Organisasjonen din velger hvordan Jabber henter godkjennings informasjon. Så hvordan du logger på, varierer avhengig av faktorer som:

  • Enhets typen du bruker

  • Din metode for å koble til bedrifts nettverket (lokalt, VPN, MRA)

  • Godkjennings typen som organisasjonen din (enkle kontoer, enkel pålogging med din bedrifts konto, fler oppfølgings godkjenning)

Det du ser på påloggings skjermen og trinnene du følger, endres deretter.

Hvis det oppstår et problem, må du kontakte systemansvarlig. Administratoren kan legge til en egen definert kobling til påloggings skjermen for Jabber for å rapportere problemer. Ellers kan du gå gjennom standard kanalene for å rapportere problemet.