1

Zadejte svou pracovní e-mailovou adresu a klepněte na tlačítko Pokračovat. Aplikace Jabber tuto adresu používá k vyhledání a připojení ke službám, které byly správcem nastaveny.

2

Zadejte heslo na další obrazovce. Může být nutné znovu zadat svou e-mailovou adresu nebo provést jiné kroky ověřování, například dvojúrovňové ověřování.

Budete vědět, že jste byli úspěšně přihlášeni, když se dostanete za obrazovku přihlášení. Pokud se nemůžete přihlásit nebo se připojit ke službě (pokud například nemůžete volat nebo vyhledat podnikový adresář), požádejte o pomoc správce.