Jabber | prijavljivanje i povezivanje sa uslugama

Kada se prijavite u Jabber, sistem vaše organizacije potvrdi identitet vašeg korisničkog imena i lozinke. Jabber zatim automatski povezuje sve vaše usluge.

Postoji mnogo načina da se uradi ta potvrda identiteta. Vaša organizacija bira kako će Jabber dobiti informacije o potvrdi identiteta. Dakle, način na koji se ulogujete razlikuje se na osnovu faktora kao što su:

  • Tip uređaja koji koristite

  • Vaš metod povezivanja sa mrežom vaše organizacije (u prostorijama, VPN, MRA)

  • Tip potvrde identiteta koji vaša organizacija (jednostavni nalozi, jedinstveno prijavljivanje sa nalogom organizacije, višefaktorska potvrda identiteta)

Ono što vidite na ekranu za prijavljivanje i koraci koje sledite menjaju se u skladu sa tim.

Ako naiđeš na problem, razgovaraj sa administratorom sistema. Administrator može da doda prilagođenu vezu na ekran za prijavljivanje za Jabber da bi prijavio probleme. U suprotnom, pređite preko standardnih kanala da biste prijavili problem.