1

Wprowadź adres e-mail służbowego i wybierz opcję Kontynuuj. Jabber używa tego adresu do wyszukiwania i łączenia się z usługami skonfigurowanymi dla Ciebie przez administratora.

2

Wprowadź hasło na następnym ekranie. Może być konieczne ponowne wprowadzenie adresu e-mail lub wykonanie innych kroków uwierzytelniania, takich jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

Dowiesz się, że logowanie się powiodło, gdy opuścisz ekran logowania. Jeśli nie możesz się zalogować lub połączyć z usługą (na przykład nie możesz wykonywać połączeń lub przeszukiwać firmowej książki telefonicznej), poproś o pomoc administratora.