Jabber | Logga in och ansluta till tjänster

När du loggar in i Jabber autentiserar din organisation ditt användar namn och lösen ord. Jabber ansluter sedan automatiskt alla dina tjänster.

Det finns många sätt att utföra autentiseringen på. Organisationen väljer hur Jabber får autentiseringsinformation. Så hur loggar du in varierar beroende på faktorer som:

  • Den typ av enhet som du använder

  • Hur du ansluter till din organisations nätverk (på plats, VPN, MRA)

  • Typen av autentisering som din organisation (enkla konton, enkel inloggning med ditt organisations konto, multifaktorautentisering)

Det här visas på inloggnings skärmen och de steg du följer ändrar detta.

Om du får ett problem kontaktar du system administratören. Administratören kan lägga till en anpassad länk till Jabber-inloggnings skärmen för att rapportera problem. Annars går du igenom dina standard kanaler för att rapportera ditt problem.