1

Ange din e-postadress och välj Fortsätt. Jabber använder den här adressen för att hitta och ansluta till de tjänster som din administratör har konfigurerat åt dig.

2

Ange ditt lösenord på nästa skärm. Du kan behöva ange din e-postadress på nytt eller utföra andra verifieringssteg, som tvåfaktorsautentisering.

Du kommer att veta att du har loggat in när du är förbi inloggningsskärmen. Om du inte kan logga in eller ansluta till en tjänst (om du exempelvis inte kan ringa eller söka i företagskatalogen) ska du be administratören om hjälp.