Използвайте включения USB-C кабел, за да свържете слушалките си с лаптопа, Cisco IP Phone или устройството Cisco Webex Desk.

Аудиото през USB-C кабела винаги ще има приоритет пред други свързани устройства. Изключете USB-C кабела, ако искате да превключите на Bluetooth® устройство.

1

Включете USB-C кабела в порта в долната част на лявата чаша за уши.

USB-C кабел, свързващ се към долната част на лявата чашка за уши.
2

Свържете другия край на кабела към предвиденото от вас устройство.

3

Плъзнете плъзгача Захранване/Bluetooth нагоре, за да включите слушалките.