Свържете кабела Cisco Headset 730 USB-C

Използвайте включения USB-C кабел, за да свържете слушалките си с вашия лаптоп, Cisco IP телефон или Webex Desk устройство.

 

Аудиото през USB-C кабела винаги ще има приоритет пред другите свързани устройства. Изключете USB-C кабела, ако искате да превключите на Bluetooth® устройство.

1

Включете USB-C кабела в порта в долната част на чашата на лявото ухо.

USB-C cable connecting to the bottom of the left ear cup.
2

Свържете другия край на кабела към предвиденото устройство.

3

Плъзнете плъзгача Power/Bluetooth нагоре, за да включите слушалките.