Bruk USB-C-kabelen som følger med, til å koble hode telefonene dine til den bærbare data maskinen, Cisco IP Phone eller Cisco Webex bords enhet.

Lyd gjennom USB-C-kabelen vil alltid ta prioritet over andre tilkoblede enheter. Koble fra USB-C-kabelen hvis du vil bytte til en Bluetooth®s enhet.

1

Koble USB-C-kabelen til porten nederst i den venstre øre koppen.

USB-C-kabel kobler til nederst i den Venstres kopp-kopp.
2

Koble den andre enden av kabelen til den enheten du ønsker.

3

Skyv skyve kontrollen for strøm/Bluetooth opp for å slå på hode telefonene.