Brug det medfølgende USB-C-kabel til at forbinde dine hovedtelefoner med din bærbare computer, Cisco IP Phone eller Cisco Webex bord enhed.

Lyd via USB-C-kablet vil altid have høj prioritet end andre tilsluttede enheder. Afbryd USB-C-kablet, hvis du vil skifte til en Bluetooth® enhed.

1

Sæt USB-C-kablet i porten nederst i den venstre øremærke.

USB-C-kabel, der opretter forbindelse til bunden af den venstre øremærke.
2

Slut den anden ende af kablet til den tilsigtede enhed.

3

Skub skyderen med styrke/Bluetooth op for at tænde hovedtelefonerne.