חבר את כבל ה-USB-C של אוזניות Cisco 730

השתמש בכבל USB-C הכלול כדי לחבר את האוזניות למחשב הנייד, לטלפון IP של Cisco או להתקן Webex שולחני.

 

שמע דרך כבל USB-C יקבל תמיד עדיפות על פני התקנים מחוברים אחרים. נתק את כבל ה- USB-C אם ברצונך לעבור להתקן Bluetooth®.

1

חבר את כבל ה-USB-C ליציאה בתחתית כוס האוזן השמאלית.

USB-C cable connecting to the bottom of the left ear cup.
2

חבר את הקצה השני של הכבל להתקן המיועד.

3

החלק את מחוון ההפעלה/Bluetooth כלפי מעלה כדי להפעיל את האוזניות.