Koristite uključeni USB-C kabl da biste povezali slušalice sa laptop računarom, Cisco IP Phone ili Cisco Webex Desk uređajem.

Zvuk preko USB-C kabla će uvek imati prioritet u odnosu na druge povezane uređaje. Prekinite vezu USB-C kabla ako želite da se prebacite na Bluetooth uređaj®.

1

Priključite USB-C kabl u port na dnu leve šolje za uši.

USB-C kabl koji se povezuje sa dnom leve šolje za uši.
2

Povežite drugi kraj kabla sa predviđenim uređajem.

3

Prevucite klizač napajanja/Bluetooth naviše da biste uključili slušalice sa mikrofonom.